Tuen - et kollektiv på sydfyn i startfirserne
Stenstrup, Tuen, afrodans, Tvebak, Holmdrup, skurvogne....
afrodans.jpg
frugtvogn ringe.jpg
pyramiden.jpg
ringe røg.jpg
ringe.jpg
rygepause.jpg
Scan10001.JPG
Scan10002.JPG
Scan10003.JPG
Scan10004.JPG
Scan10005.JPG
Scan10006.JPG
Scan10007.JPG
Scan10008.JPG
Scan10009.JPG
Scan10010.JPG
Scan10011.JPG
Scan10012.JPG
Scan10013.JPG
Scan10014.JPG
Scan10015.JPG
Scan10016.JPG
Scan10017.JPG
Scan10018.JPG
Scan10019.JPG
Scan10020.JPG
Scan10021.JPG
Scan10022.JPG
Scan10023.JPG
Scan10024.JPG
Scan10025.JPG
Scan10026.JPG
skure1.jpg
stenstrup station.jpg
studie.jpg
trunte.jpg
tuen fest.jpg
tuen fest1.jpg
tuen fest2.jpg
tuen gård.jpg
tuen stue.jpg
tuen trommer.jpg
Untitled-1.jpg
vindue.jpg